استانداردهای ISIRI

 

استاندارد ISIRI مخفف عبارت Institute of Standards and Industrial Research of Iran می باشد ، نخستین بار در سال ۱۳۰۴ شمسی هجری اولین قدم در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی ، با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در ایران آغاز شد . در سال ۱۳۳۲ برای کنترل کالاهای واردات و صادرات و تولیدات داخل کشور یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس گردید. هفت سال بعد ، قانونی با نام “ اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران “در شش ماده به تصویب مجلس رسید و در آن زمان ایران به صورت رسمی عضو سازمان بین المللی استاندارد شد.

تماس با ما
علامت استاندارد ایران

پس از آن در سال ۱۳۴۹ هفده ماده و تبصره مربوط به قانون مواد الحاقی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران توسط مجلس وقت به تصویب رسید. در حد فاصل سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱ موسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن منتقل شد. پس از آن۳۰ ماده و ۲۲ تبصره در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شد که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی شد و تاکنون نیز قانون اصلی این سازمان می باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمان در ایران می باشد که بر اساس قانون توانایی تدوین استاندارد رسمی فرآورده‌ها واجرای آنها را دارد.

استانداردهای پلیمر و پلی اتیلن

 • در اینجا تلاش بر این بوده تا استانداردهای مرتبط با صنایع پلیمر و پلی اتیلن که در موسسه استانداردهای تحقیقات صنعتی وجود دارد گرداوری و در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد.
  • ۱۳۳۱ ISIRI: پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها
  • ISIRI 9116-1: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار- قسمت ۱: ویژگی‌های مواد و معیارهای کارایی برای لوله‌ها، اتصالات و سامانه‌ها
  • ISIRI 9116-2: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار-قسمت ۲: لوله‌ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف، نوع A
  • ISIRI 9116-3: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار– قسمت ۳: لوله‌ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف، نوع B
  • ISIRI 9118: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای فاضلاب و زهکشی بدون فشار- پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)- قسمت ۱: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه
  • ISIRI 9119: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب (در دمای پایین و بالا) داخل ساختمان- پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)- قسمت ۱: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه
  • ISIRI 11437: لوله­ های ترموپلاستیکی- تعیین مقاومت به ضربه‌های بیرونی-روش پلکانی
  • ISIRI 11438: لوله ­های ترموپلاستیکی- تعیین مقاومت به ضربه‌های بیرونی- روش ساعت­گرد
  • ISIRI 12142-1: پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف رو کار (ناودان)
  • ISIR 764: لاستیک ، ولکانیده یا گرمانرم– تعیین خواص تنش- کرنش کششی
  • ISIRI 911: پلاستیک ها- تعیین جذب آب
  • ISIR 1053: آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
  • ISIRI 1993: روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)
  • ISIRI 2117: پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون
  • ISIRI 2412: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اجزای پلاستیکی -تعیین ابعاد
  • ISIRI 2417: لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع- روش آزمون
  • ISIRI 2418: ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل کلراید سخت
  • ISIRI 3266-1: پلاستیک ها-اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت(PVC-U)،پلی وینیل کلراید کلردارشده(PVC-C)یا آکریلونیتریل بوتادی ان استایرن(ABS)با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار-قسمت اول-سری های متری
  • ISIRI 4856: لاستیک و شیرابه های لاستیک – نامگذاری
  • ISIRI 5536: عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش
  • ISIRI 6314-1: پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی پروپیلن (pp) – قسمت ۱- کلیات
  • ISIRI 6314-2: پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی پروپیلن (pp) – قسمت دوم: لوله ها
  • ISIRI 6314-3:پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی پروپیلن (pp) – قسمت سوم: اتصالات
  • ISIRI 6314-5: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت پنجم: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری
  • ISIR 6314-7: پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب سرد و گرم و داغ – پلی پروپیلن (pp)- قسمت هفتم: راهنما برای ارزیابی انطباق
  • ISIRI 6842: پلی پروپیلن- آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات
  • ISIRI 6980-1: پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت اول – روش استاندارد
  • ISIRI 6980-2:پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت دوم – روش آزمون پلاستیک های حساس به رطوبت و یا تاریخچه دما- زمان
  • ISIRI 6981: پلاستیکها- تعیین مقاومت ضربه به روش IZODروش آزمون
  • ISIRI 6982: پلاستیکها- مواد گرمانرم- تعیین دمای نرمی وایکات (VST) روش آزمون
  • ISIRI 6984-1: پلاستیکها- تعیین رفتار خزشی قسمت ۱: خزش کششی- روش آزمون
  • ISIRI 6984-2: پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی قسمت ۲: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای- روش آزمون
  • ISIRI 7090-1: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون
  • ISIRI 7090-2: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی
  • ISIRI 7090-3: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی
  • ISIRI 7171-1: کیفیت آب- قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول ویژگیها
  • ISIRI 7171-2-1: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب-قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۱-۲: نمونه های آزمون
  • ISIRI 7171-2-2-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲: بو وطعم آب- بخش ۳-۲-۲: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها وارد انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود
  • ISIRI 7171-2-5: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۵-۱: استخراج موادی که می تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد
  • ISIRI 7171-2-6: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۶-۲: استخراج فلزات
  • ISIRI 7171-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت سوم: آزمون های دمای بالا
  • ISIRI 7171-4: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج بوسلیه تکنیک GCMS
  • ISIRI 7175-8: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی- روش آزمون
  • ISIRI 7185: پلیمرها– راهنمای آنالیز و شناسایی
  • ISIRI 7186-1: پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) -قسمت ۱- اصول کلی
  • ISIRI 7186-2:پلاستیک­ ها – گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) – قسمت۲: تعیین دمای انتقال شیشه­ ای و ارتفاع پله
  • ISIRI 7186-3:پلاستیک­ ها – گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) – قسمت۳:تعیین دما و آنتالپی ذوب و تبلور
  • ۷۱۸۶-۴ ISIRI:پلاستیک­ ها – گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) – قسمت ۴: تعیین ظرفیت گرمایی ویژه
  • ISIRI 7186-6: پلاستیک ها – گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) – قسمت ۶: تعیین زمان القاء اکسایش (OIT هم دما) و دمای القاء اکسایش (OIT دینامیکی)
  • ISIRI 7186-8:پلاستیک­ ها – گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) – قسمت۸: تعیین رسانندگی گرمایی
  • ISIRI 7187: پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
  • ISIRI 7188: تعیین خلوص مواد به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی -روش آزمون
  • ISIRI 7242: پلاستیک ها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی -روش آزمون
  • ISIRI 7243: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگی ها و روشهای آزمون
  • ISIRI 7491-1:درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت ۱: لاستیک ولکانیده
  • ISIRI 7491-2: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت ۲: ترموپلاستیک الاستومرها
  • ISIRI 7491-3: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت ۳: لاستیک ولکانیده ی اسفنجی
  • ISIRI 7491-4: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت ۴: پلی یورتان ریخته گری
  • ISIRI 7605: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط، بالا یا پایین ، روش آزمون
  • ISIRI 7606: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات
  • ISIRI 7668: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگیها
  • ISIRI 7669: پلاستیک ها- لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت- ویژگی ها و روش های آزمون
  • ISIRI 7670: پلاستیک ها- اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی- فشردگی- روش آزمون
  • ISIRI 8143: پلیمرها- پلاستیک- اندازه گیری خواص مکانیکی- دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای- روش آزمون
  • ISIRI 8391: پلیمرها– آنالیز و شناسایی مقدماتی- روش آزمون
  • ISIRI 8392: پلیمرها– لاستیک خاک- تعیین  درصد ژل – شاخص تورم و ویسکوزیته محلول رقیق- روش آزمون
  • ISIRI 8393: پلیمرها– پلاستیکها – تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده- روش آزمون
  • ISIRI 8503: پلیمرها– ساختار مولکولی- روش طیف ریز قرمز
  • ISIRI 8504: تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی- روش آزمون
  • ISIRI 8505: پلیمرها– پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون
  • ISIRI 8767: پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای صنعتی- آکریلونیتریل-بوتادین-استایرن (ABS)، پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U) و پلی(وینیل کلرید) کلردارشده (PVC-C)- ویژگی‌های اجزا و سامانه
  • ISIRI 9116-1: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار– سامانه‌های لوله‌گذاری پی‌وی‌سی صلب ‌(PVC-U)، پلی‌پروپیلن ‌(PP) و پلی‌اتیلن ‌(PE) با دیواره ساختمند- قسمت ۱: ویژگی‌های مواد و معیارهای کارایی برای لوله‌ها، اتصالات و سامانه‌ها
  • ISIRI 9116-2: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار– سامانه‌های لوله‌گذاری پی‌وی‌سی صلب ‌(PVC-U)، پلی‌پروپیلن ‌(PP) و پلی‌اتیلن ‌(PE) با دیواره ساختمند- قسمت ۲: لوله‌ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف، نوع A
  • ISIRI 9116-3: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار– سامانه‌های لوله‌گذاری پی‌وی‌سی صلب ‌(PVC-U)، پلی‌پروپیلن ‌(PP) و پلی‌اتیلن ‌(PE) با دیواره ساختمند-قسمت ۳: لوله‌ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف، نوع B
  • ISIRI 9118-1 : سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای فاضلاب و زهکشی بدون فشار- پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)- قسمت ۱: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه
  • ISIRI 9119-1: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب (در دمای پایین و بالا) داخل ساختمان- پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)- قسمت ۱: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه
  • ISIRI 9495: لاستیک- دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی
  • ISIRI 10607: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین انعطاف پذیری حلقوی
  • ISIRI 10608: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و اتصالات پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) -برای کاربردهای بدون فشار -تعیین عدد گرانروی و مقدار K
  • ISIRI 10609: پلاستیک ها -لوله های پلی وینیل کلرید سخت -مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص -روش آزمون
  • ISIRI 10610: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها
  • ISIRI 11105: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی- ویژگی ها و روش های آزمون
  • ISIRI 11373-2: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت دوم: پرکننده ها و تقویت کننده ها
  • ISIRI 11436: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی
  • ISIRI 11439: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین نسبت خزش
  • ISIRI 11440: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- هوا بندی – روش آزمون
  • ISIRI 12027: پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیر زمینی- الزامات، نشانه گذاری، روش های آزمون و ارزیابی انطباق