تخفیف خرید لوله ها تا 24خرداد ماه
 

استاندارد ۱۴۴۲۷

استانداردهای ۱۴۴۲۷

استاندارد پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن

استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن PE را مشخص می کند.سامانه لوله گذاری مورد اشاره در استاندارد۱۴۴۲۷، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود.

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ در هفت بخش تدوین شده است که بخش ششم آن تا حال حاضر به تصویب نرسیده است ولی ۶ بخش دیگر لازم الاجرا می باشند.

الزامات و روش های آزمون سامانه لوله گذاری در استانداردهای ملی ۲-۱۴۴۲۷ و ۳-۱۴۴۲۷ و ۴-۱۴۴۲۷ مشخص می شوند.الزامات کارایی سامانه در استاندارد ملی ۵-۱۴۴۲۷ ارائه می شود.راهنمای ارزیابی انطباق در استاندارد ملی ۷-۱۴۴۲۷ ارائه می شود .

سری استاندارد های ۱۴۴۲۷ ملی ایران، ویژگی های کلی سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن را مشخص می کند. استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ ، طیفی از فشارهای کاری مجاز را در بر می گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می دهد.

استاندارد ملی ایران به شماره ۷۱۷۴ سال ۱۳۸۲ (پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها) باطل و سری استانداردهای ۱۴۴۲۷ جایگزین آن می شود.

پس از مطالعه استاندارد سری استاندارد های ۱۴۴۲۷ ملی ایران ، مطالعه استانداردهای زیر  را نیز پیشنهاد می کنیم.

                      استاندارد های بین المللی ISO
                      استاندارد ISIRI
                      استاندارد ۷۶۰۷
پیمایش به بالا