تخفیف خرید لوله ها تا 24خرداد ماه
 

انواع پلی اتیلن

انواع پلی اتیلن عبارت اند: HDPE و LDPE و LLDPE و MDPE .طبقه‌بندی پلی اتیلن‌ها بر اساس دانسیته آنها صورت می‌گیرد که در مقدار دانسیته اندازه زنجیر پلیمری و نوع و تعداد شاخه‌های موجود در زنجیر دخالت دارد:

دسته بندی پلی اتیلن ها

ترکیب شیمیایی
مواد اولیه لوله پلی اتیلن
پیمایش به بالا