جهت ارتباط با شرکت آوند پلیمر میتوانید از یکی از درگاه های زیر اقدام کنید

آدرس کارخانه : اصفهان منطقه صنعتی رحیم آباد

آدرس شرکت: خیابان فردوسی، نبش منوچهری، ساختمان امیر، واحد ۴۰۴

شماره موبایل درگاه شبکه های مجازی :۰۹۱۹۶۱۱۱۰۱۷