معرفی مجموعه

شرکت آوند پلیمر در سال ۱۳۸۷ با هدف اولیه تولید لوله های پلی اتیلن مخصوص گازرسانی ، آبیاری و آبرسانی درپی نیاز مبرم کشور به ثبت رسیده و با بهره برداری از خطوط انواع لوله های پلی اتیلن، پای در عرصه تولید نهاده است .با توجه به گسترش روزافزون صنعت پلیمر در جهان ، هم چنین مزیت نسبی ایران درصنایع پائین دستی پتروشیمی و اهمیت و حساسیت مصرف این لوله ها ؛ خط مشی آوند پلیمر را ارائه ی بهترین و با کیفیت تربن نمونه ی تولید داخل با رعایت استانداردهای روز جهان جهت جلب اعتماد ، رضایت و حمایت خریداران محترم قرار داده ایم.