یکی از اولین کاربردهای لوله پلی اتیلن MDPE ( نیمه چگال ) استفاده در شبکه توزیع گاز طبیعی بود. در واقع بسیاری از سیستم‌هایی که در آمریکا در حال حاضر مشغول بکار هستند از سال ۱۹۶۰ شروع بکار کردند. امروزه ۹۵ درصد لوله‌های زیر ۱۲ اینچ انتقال گاز طبیعی نصب شده در آمریکا و کانادا , لوله پلی اتیلن است .تقریبا ۵۰ سال است که لوله‌های پلی اتیلن در کاربردهای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و بطور پیوسته موفق به دریافت تاییدیه‌ها و رشد در مصارف شهری شده‌اند.