شناسایی عوامل موثر برلجستیک با استفاده از fuzzy AHP دریک شرکت تولید لوله پلی اتیلن
مقالات منتخب

شناسایی عوامل موثر برلجستیک با استفاده از fuzzy AHP دریک شرکت تولید لوله پلی اتیلن

سال انتشار:  ۱۳۹۹ محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری […]